ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
บริการกำจัดไวรัสโคโรน่า (Covid-19)-เชื้อรา-แบคทีเรีย
... ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาสภาพอากาศ และสภาวะแวดล้อมทั้งในภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ... ให้บริการกำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย ฝุ่นละออง เชื้อโรค-ไวรัส และสารเคมีปนเปื้อนในอากาศ รวมถึงกลิ่นอับชื้น ซึ่งนำมาสู่โรคต่างๆ ...  บริษัท...
อ่านต่อ...
บริการทำความสะอาด
จรูญรัตน์ ยินดีให้บริการบริการกำจัดเชื้อราและแบคทีเรีย- กำจัดเชื้อราและแบคทีเรีย- ควบคุมสารพิษและเชื้อโรค- ควบคุมการเกิดเชื้อราบริการทำความสะอาดและบำบัดกลิ่น- กำจัดมลพิษและฝุ่นในอากาศ- กำจัดเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต่างๆภายในระบบท่ออากาศและเครื่องปรับอากา...
อ่านต่อ...
ทำความสะอาดอาคารและสำนักงาน
รายงานผลการทำความสะอาดและกำจัดเชื้อราภายในอาคารฉบับนี้ เป็นการนำเสนอผลจากการเข้าไปทำความสะอาดและกำจัดเชื้อรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้อยู่อาศัยในอาคาร และเสนอแนวทางการป้องกันและปรับปรุงความสะอาดในพื้นที่ บริษัทให้คำปรึกษาด้านสภาพแว...
อ่านต่อ...
ทำความสะอาดโรงพยาบาล
บริษัท จรูญรัตน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้บริการตรวจสอบระบบท่อปรับอากาศ ณ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก เพื่อประเมินสภาพภายในท่อของระบบ HVAC (ระบบควบคุมสภาพอากาศในอาคาร) และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ สำหรับนำเสนอข้อมูลปัญหาและวิธีการบริการของบริษัทฯ ต่อคณะผู้บริหาร...
อ่านต่อ...
ทำความสะอาดบ้านและคอนโด
รายละเอียดของการตรวจสอบและขั้นตอนการทำงาน  จากการเก็บข้อมูลของ บริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดปัญหาและแนวทางการบริการและปฏิบัติงาน ให้กับทางลูกค้า ปัญหาที่พบ - พบเชื้อราขึ้น บริเวณไม้ใต้เตียงภายในห้องนอน และมีกลิ่นอับ    &...
อ่านต่อ...