บริการทำความสะอาด
บริการทำความสะอาด

จรูญรัตน์ ยินดีให้บริการ

บริการกำจัดเชื้อราและแบคทีเรีย

- กำจัดเชื้อราและแบคทีเรีย

- ควบคุมสารพิษและเชื้อโรค

- ควบคุมการเกิดเชื้อรา

บริการทำความสะอาดและบำบัดกลิ่น

- กำจัดมลพิษและฝุ่นในอากาศ

- กำจัดเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต่างๆภายในระบบท่ออากาศและเครื่องปรับอากาศ (HVAC)

- ทำความสะอาดหลังน้ำท่วม

นอกจากนี้ JAROONRATเรายังให้บริการรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค สถานที่ต่างๆ

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรา

วันที่ 1

  สำรวจบริเวณพื้นที่โดยรอบ เพื่อทำการหาเชื้อราที่เกิดขึ้น

           ทำการนำพลาสติกมาปิดคลุมสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้สำรังานทั่งหมด

           ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อราใสนบริเวณพื้นที่ทั้งหมด โดยภายหลลังจากการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อราเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะทำการปิดห้อง เพื่อป้องกันน้ำยาระเหยไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมง

วันที่ 2

           หลังจากอบน้ำยาฆ่าเชื้อราเสร็จสิ้นแล้ว จะทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อเช็ดคราบน้ำยาฆ่าเชื้อรา

           ทำการฟอกอากาศ ตั้งแต่เริ่มทำความสะอาด จนถึง สิ้นสุดการทำงาน

           ทำการสำรวจพื้นที่ครั้งสุดท้ายเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะเปิดพื้นที่

 

หมายเหตุ: ใช้ระยะเวลาในการทำงานประมาณทั้งสิ้น 2 วัน (ใช้เวลาในการอบน้ำยาฆ่าเชื้อราประมาณ 5-6 ชั่วโมง ห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ภายในพื้นที่)