บำบัดกลิ่น
บริการกำจัดไวรัสโคโรน่า (Covid-19)-เชื้อรา-แบคทีเรีย
... ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาสภาพอากาศ และสภาวะแวดล้อมทั้งในภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ... ให้บริการกำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย ฝุ่นละออง เชื้อโรค-ไวรัส และสารเคมีปนเปื้อนในอากาศ รวมถึงกลิ่นอับชื้น ซึ่งนำมาสู่โรคต่างๆ ...  บริษัท...
อ่านต่อ...