บำบัดกลิ่น
บริการกำจัดเชื้อรา-แบคทีเรีย
... ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาสภาพอากาศ และสภาวะแวดล้อมทั้งในภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ... ให้บริการกำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย ฝุ่นละออง สารเคมีปนเปื้อนในอากาศ รวมถึงกลิ่นอับชื้น ซึ่งนำมาสู่โรคต่างๆ ...  บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเ...
อ่านต่อ...