บริการกำจัดไวรัสโคโรน่า (Covid-19)-เชื้อรา-แบคทีเรีย
บริการกำจัดไวรัสโคโรน่า (Covid-19)-เชื้อรา-แบคทีเรีย

... ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาสภาพอากาศ และสภาวะแวดล้อมทั้งในภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ... ให้บริการกำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย ฝุ่นละออง เชื้อโรค-ไวรัส และสารเคมีปนเปื้อนในอากาศ รวมถึงกลิ่นอับชื้น ซึ่งนำมาสู่โรคต่างๆ ...

 

 

บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ตระหนักถึงปัญหาสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะสภาพอากาศภายในอาคารต่างๆ อาทิ ที่พักอาศัย คอนโด โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน และอาคารสำนักงาน ซึ่งสถานที่เหล่านี้ได้มีการใช้น้ำยาทำความสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้เชื้อโรคเกิดภูมิต้านทาน และตกค้าง เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงได้ก่อตั้งบริษัท ยูดีอาร์เอส (ไทยแลนด์) จำกัด โดยซื้อสัมปทาน จาก Universal Decontamination & Restoration Specialist Pte.Ltd. (Malaysia) ผู้ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการตรวจสอบ ควบคุม การกำจัด และบำบัดปัญหามลภาวะต่างๆ ด้วยวิธีการที่ได้รับรองมาตรฐาน USA IICRC พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมขั้นตอนการดำเนินงานที่ ปลอดภัย


        นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบริการทำความสะอาด ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ในภาคอุตสาหกรรม อาทิ ระบบห้องพ่นสี สายพานลำเลียงรวม ถึงระบบท่ออากาศต่างๆ ด้วย

 

ขั้นตอนการทาน

1.สำรวจหน้างานเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น

2.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันพื้นที่ที่จะฉีดพ่นน้ำยากำจัดเชื้อรา

3.กั้นพื้นที่และขอบเขตการทำงาน รวมถึงเครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในห้อง

4.ฉีดพ่นน้ำยาทั่วบริเวณ รวมถึงภายในท่อแอร์ ระบบปรับอากาศ และเฟอร์นิเจอร์ที่มีเชื้อรา ทิ้งไว้ 3-4 ชม. หรือ 1วัน (ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่)

5.ทำความสะอาดบริเวณที่ฉีดพ่นเชื้อรา ผนังอาคาร เฟอร์นิเจอร์ และระบบปรับอากาศโดยใช้เครื่อง Air Scrubbing ซึ่งสามารถกำจัดกลิ่นได้ด้วย

6.ทำความสะอาดอีกครั้งและจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆกลับคืนสู่ปรกติ

 

 

การทำงานทุกขั้นตอนของบริษัท ได้รับการรับรองจากสถาบัน IICRC ( Inspection Cleaning and Restoration Certification ) ซึ่งเป็นสถาบันสากลในการตรวจสอบและทำความสะอาดของสหรัฐอเมริกา

 

นอกจากนี้เครื่องมือที่ใช้ นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย ทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้งานอย่างสูงสุด