บริการทำความสะอาด
บ้านและคอนโด
อาคารและสำนักงาน
โรงพยาบาล
บริการกำจัดเชื้อรา-แบคทีเรีย
WELCOME to
UDRS THAILAND

บริษัท ยูดีอาร์เอส (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทในเครือจรูญรัตน์กรุ๊ป

ยูดีอาร์เอสไทยแลนด์ให้ความสําคัญด้านมาตรฐานความสะอาดของ สภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีเราจึงมีความมุ่งมั่นในการบริการ ดูแลตรวจสอบ ปรับสภาพและทําความสะอาดเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี ของที่อยู่อาศัย รวมถึงสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัย ด้วยทีมงาน มากประสบการณ์ที่ผ่านการอบรมการทํางานเฉพาะทางจากสถาบันที่ ได้รับการยอมรับระดับสากล พร้อมด้วยเทคนิคและอุปกรณ์ทันสมัย ที่ตอบสนองความต้องการและมีความปลอดภัยสูงสุด
ยูดีอาร์เอสไทยแลนด์ให้ความสําคัญด้านมาตรฐานความสะอาดของ สภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีเราจึงมีความมุ่งมั่นในการบริการ ดูแลตรวจสอบ ปรับสภาพและทําความสะอาดเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี ของที่อยู่อาศัย รวมถึงสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัย ด้วยทีมงาน มากประสบการณ์ที่ผ่านการอบรมการทํางานเฉพาะทางจากสถาบันที่ ได้รับการยอมรับระดับสากล พร้อมด้วยเทคนิคและอุปกรณ์ทันสมัย ที่ตอบสนองความต้องการและมีความปลอดภัยสูงสุด
การจ้างบริษัททำความสะอาด และกำจัดเชื้อราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่าประหยัดทั้ง เวลา และค่าใช้จ่ายของท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องมากังวลกับปัญหาเรื่องการทำความสะอาด และมีเวลาที่จะมุ้งเน้นไปในเรื่องการพัฒนาองค์กรหรือบริหารธุรกิจของท่านได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพต่อไป
จาก ประสบการณ์ทำงานในวงการอุตสาหกรรมมากว่า 30 ปี จรูญรัตน์ กรุ๊ป ตระหนักถึงปัญหาสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะสภาพอากาศภายในอาคารต่างๆ อาทิ
โรงพยาบาล โรงแรม และ สำนักงาน ซึ่งสถานที่เหล่านี้ได้มีการใช้น้ำยาทำความสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้เชื้อโรค เกิดภูมิต้านทาน และตกค้าง เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง
เราจึงได้ก่อตั้ง บริษัท ยูดีอาร์เอส (ไทยแลนด์) จำกัด โดยซื้อสัมปทาน จาก Universal Decontamination & Restoration Specialist Pte.Ltd. (Malaysia) ผู้ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ การตรวจสอบ ควบคุม การกำจัด และบำบัดปัญหามลภาวะต่างๆ
ด้วยวิธีการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน IICRC จากสหรัฐอเมริกา ลูกค้าจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพของทีมงาน อุปกรณ์ที่ใช้ และทุกขั้นตอนการทํางานของเรา
ผลงานของเรา ดูทั้งหมด>>