ทำความสะอาดโรงพยาบาล
ทำความสะอาดโรงพยาบาล

บริษัท จรูญรัตน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้บริการตรวจสอบระบบท่อปรับอากาศ ณ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก เพื่อประเมินสภาพภายในท่อของระบบ HVAC (ระบบควบคุมสภาพอากาศในอาคาร) และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ สำหรับนำเสนอข้อมูลปัญหาและวิธีการบริการของบริษัทฯ ต่อคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก

ในการนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณคุณอาทิตย์และทีมงานเป็นอย่างสูง ที่ท่านสนใจในบริการของเรา รวมถึงความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการเก็บข้อมูลและสำรวจหน้างานครั้งนี้

รายละเอียดของการตรวจสอบและสังเกตการณ์

จากการทดสอบและเก็บข้อมูลบริษัทขอชี้แจงรายละเอียดปัญหาและแนวทางการบริการ

 

ภาพ อาคารโรงพยาบาลดำเนินสะดวก

 

1.เชื้อรากระจัดกระจายตามผนังและกำแพงเป็นบริเวณกว้าง

 

ภาพเชื้อรากระจัดกระจายตามผนังและกำแพงเป็นบริเวณกว้าง

 

 

ปัญหาที่พบ

 

วิเคราะห์สาเหตุ

 

2.เชื้อรากระจัดกระจายอยู่บนเพดานรอบๆ หัวจ่ายแอร์

 

 

 

            จากการสำรวจ พบว่า ภายในห้องมีเชื้อราเกิดขึ้นตามผนังและบริเวณฝ้า ส่งผลให้มีกลิ่นอับภายในบริเวณห้อง และภายในระบบระบายอากาศ มีฝุ่นสะสม สาเหตุมาจากขาดการดูแลและทำความสะอาด

 

ข้อแนะนำ

มีการพบเศษฝุ่นด้านในของท่อ และภายในท่อมีความชื้นค่อนข้างมาก ทำให้เป็นปัจจัยเกิดเชื้อรา ซึ่งเชื้อราเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และต้องกำจัดออกจากระบบท่อให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ฝุ่นที่พบบริเวณท่อและอุปกรณ์เหนือฝ้าเพดาน เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งต่อการงานควบคุมการแพร่เชื้อ เนื่องด้วยเชื้อราเจริญเติบโตได้ดีเมื่อมีความชื้น และภายในแผนกแต่ละแผนกมีความชื้นสะสม ดังนั้นควรจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด

 

จากการประเมินผล  การแก้ไขสภาวะแวดล้อมครั้งนี้เห็นสมควรที่จะ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน

 ขั้นตอนที่ 1

ทางบริษัท มีทีมงานที่มีประสบการณ์และเครื่องมือที่มีมาตรฐาน ทำให้สามารถจะทำงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของฝุ่น และเชื้อราที่อยู่ในบริเวณภายในห้องและภายในระบบระบายอากาศ ซึ่งขั้นตอนนี้ ทางบริษัทฯ จะใช้เครื่องมือที่ใช้กำจัดฝุ่นและเชื้อราโดยเฉพาะในระบบระบายอากาศในขั้นตอนเดียว เพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของฝุ่นในอากาศ ขั้นตอนนี้สามารถทำได้โดยใช้เวลาสั้นและรบกวนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลน้อยที่สุด การปฏิบัติงานนี้ถือเป็นการกำจัดที่ดีที่สุดอย่างครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2

เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำและเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานข้อตกลง JCI

  1. ภายในระบบระบายอากาศเหนือฝ้าเพดานควรมีกำหนดเวลาการทำความสะอาดที่ต่อเนื่อง
  2. คราบสกปรกบนชิ้นส่วนภายนอกของระบบท่อต้องได้รับการกำจัดออก
  3. รังผึ้งของเครื่อง AHU และตัวถังต้องได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง
  4. ท่อส่งอากาศจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและซ่อมแซมจุดที่อาจรั่ว
  5. กำหนดตารางเวลาในการซ่อมบำรุงให้ถี่ยิ่งขึ้น