ทำความสะอาดอาคารและสำนักงาน
ทำความสะอาดอาคารและสำนักงาน

รายงานผลการทำความสะอาดและกำจัดเชื้อราภายในอาคารฉบับนี้ เป็นการนำเสนอผลจากการเข้าไปทำความสะอาดและกำจัดเชื้อรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้อยู่อาศัยในอาคาร และเสนอแนวทางการป้องกันและปรับปรุงความสะอาดในพื้นที่ บริษัทให้คำปรึกษาด้านสภาพแวดล้อมและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล ปรับสภาพ ทำความสะอาดเพื่อ สภาพแวดล้อมที่ดีของอาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และสถานที่ต่างๆ ทั่วไป ดำเนินกิจการด้วย ทีมงานคุณภาพ ซึ่งมีทั้งประสบการณ์ ความเข้าใจ ความรู้ และผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี พร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครันในการกำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย ซึ่งนำมาสู่โรคต่างๆ

 

การทำความสะอาดของเราต่างจากการทำความสะอาดทั่วไป เป็นการทำความ สะอาดโดยทีมงานที่มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการกำจัดเชื้อราได้ในระยะยาวป้องกันการกระจายตัวของเชื้อราและแบคทีเรีย ซึ่งเรียกการทำความสะอาดเช่นนี้ว่า การทำความสะอาดเชิงเทคนิค หรือ Technical Cleaning  ซึ่งทางบริษัทได้รับมอบหมายจาก อาคาร บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ให้เป็นผู้ดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดเชื้อราภายในอาคาร ชั้น13 ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

 

วัตถุประสงค์

เพื่อทำความสะอาดและลดปริมาณเชื้อราภายในพื้นที่

 

ขอบเขตการดำเนินการ

ทำไความสะอาดและกำจัดเชื้อราภายในบริเวณออฟฟิสชั้น 13 ซึ่งประกอบด้วย

-  อุปกรณ์สำนักงาน ได้แก่ เก้าอี้, โต๊ะ, ตู้ , พาทิชั่น

-  พรม

-  การฟอกอากาศ

 

สรุปผลการทำความสะอาดและกำจัดเชื้อรา

หลังจากบริษัทฯ เข้าไปทำความสะอาดและกำจัดเชื้อรา ณ อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ภายใน

บริเวณออฟฟิ สชั้น 13 นั้น พบว่า คราบสิ่งสกปรกและฝุ่นได้ถูกกำจัดออกไป อ้างอิงจากผลการทดสอบ

Lap Test พบว่ามีการลดลงของปริมาณเชื้อราอย่างชัดเจน

 

ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแก้ไข

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์และเครื่องมือที่มีมาตรฐาน ทำให้สามารถจะทำงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของฝุ่นและเชื้อราที่อยู่ในบริเวณภายในบริเวณพื้นที่ ซึ่งบริษัทฯ จะใช้เครื่องมือที่ใช้กำจัดฝุ่นและเชื้อราโดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของฝุ่นในอากาศ 

สามารถทำได้โดยใช้เวลาสั้นและรบกวนการปฏิบัติงานน้อยที่สุด การปฏิบัติงานนี้ถือเป็นการกำจัดที่ดีที่สุดอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำและต้องลดปัจจัยที่จะก่อให้เกิดเชื้อราภายในพื้นที่ เช่น ความชื้น อุณหภูมิ และแหล่งอาหาร

 

ตรวจพื้นที่ก่อนดำเนินการ

 

  

ขั้นตอนการดำเนินการใช้พลาสติกคลุมอุปกรณ์เพื่อป้องกันน้ำยา

 

 

 ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและเชื้อรา มาตรฐานสูง อบทิ้งไว้ 3-4 ชม.

 

   

ทีมงานใช้ระบบกรองชั้นดี อย่าง HEPA Filter ซึ่งสามารถกรองอากาศได้บริสุทธิ์ที่สุด โดยจะเปิดเครื่องนี้ทิ้งไว้ตั้งแต่เริ่มทำความสะอาด จนสิ้นสุดการทำงาน

 

 

ทำการทำความสะอาดเครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ และภายในอาณาบริเวณ ให้เรียบร้อย ด้วยน้ำยาชนิดพิเศษ เพื่อควบคุมการกระจายของเชื้อโรค

 

  

ทำความสะอาดพรมทั่วทั้งบริเวณด้วยเครื่องซักพรม

 

 

ภาพก่อนและหลังทำความสะอาด