ทำความสะอาดบ้านและคอนโด
ทำความสะอาดบ้านและคอนโด

รายละเอียดของการตรวจสอบและขั้นตอนการทำงาน

  จากการเก็บข้อมูลของ บริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดปัญหาและแนวทางการบริการและปฏิบัติงาน ให้กับทางลูกค้า

 

ปัญหาที่พบ

- พบเชื้อราขึ้น บริเวณไม้ใต้เตียงภายในห้องนอน และมีกลิ่นอับ

                                                                                                                                                         

วิเคราะห์สาเหตุ

- เนื่องจากความชื้นและการระบายอากาศในห้องค่อนข้างน้อย เป็นปัจจัยให้เกิดเชื้อรา

 

ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและเชื้อรามาตรฐานสูง อบทิ้งไว้ 2-3 ชม.

 

 

ทีมงานใช้ระบบกรองชั้นดี อย่าง HEPA Filter โดยจะเปิดเครื่องนี้ทิ้งไว้ตั้งแต่

เริ่มทำความสะอาด จนสิ้นสุดการทำงาน

  

ทำการทำความสะอาดเครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ และภายในอาณาบริเวณ

ให้เรียบร้อย ด้วยน้ำยาชนิดพิเศษ เพื่อควบคุมการกระจายของเชื้อโรค

 

 

ภาพก่อนและหลังทำความสะอาด

ก่อนทำความสะอาด

 

 

หลังทำความสะอาด